Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

595 633 342 (vč. záznamníku)
595 633 344

Poskytované služby

VPMD - věkem podmíněná makulární degenerace

Obsah:


Úvodní informace

 • věkem podmíněná - onemocnění se vyskytuje ve středním a vyšším věku
 • makulární - postihuje makulu – žlutou skvrnu sítnice – místo nejostřejšího vidění
 • degenerace - poškození sítnice následkem porušené rovnováhy metabolizmu sítnice

VPMD se rychle dostává mezi hlavní příčiny ztráty zraku v populaci starší 50 let. V České republice je postiženo na 500 000 lidí, přesto je onemocnění mezi veřejností málo známé.


Typy VPMD

1.Suchá forma /atrofická/ - častější – 85 %

Včasná fáze začíná poškozením pigmentové vrstvy sítnice, která zabezpečuje metabolizmus sítnice, následně hromadění „odpadových“ látek ve formě tzv. „drúz“.

Ke ztrátě vidění dochází pomalu, /několik měsíců až let/ postupně dochází k odumření smyslových buněk sítnice v oblasti žluté skvrny, tzv.geografická atrofie.

2.Vlhká forma – 15%

Postupuje rychleji, ztráta vidění je výraznější. Je způsobena přerůstáním nových cév pod sítnici, které postupně začínají prosakovat a tím způsobí otok nebo krvácení, které se postupně hojí jizvou.

 • výskyt tohoto onemocnění v rodině
 • s přibývajícím věkem výskyt onemocnění dramaticky roste
 • kouření – 2x vyšší riziko rozvoje VPMD
 • nadváha
 • nesprávná výživa nedostatek ovoce a zeleniny /vitamínů, minerálů / nadbytek tuků
 • vysoký krevní tlak
 • nadměrná expozice slunečnímu záření
 • světlá barva očí

Příznaky:

Snížení centrální zrakové ostrosti /vidíte obrysy obličeje, ale detaily jsou rozmazané/, potíže při čtení, porucha barevného vidění. U vlhké formy nejdřív deformace, zvlnění obrazu, později výpadek „skotom“ v centru. Periferní vidění není postiženo, orientace v prostoru je zachována.

Ukázka vidění pacienta:


Vyšetření:

Základní oční vyšetření /zraková ostrost, přední segment, vyšetření očního pozadí po rozkapání/ Speciální vyšetření: FAG - fluorescenční angiografie - aplikace kontrastní látky do žíly a následně sledování průtoku barviva sítnicovými cévami. Za normálních okolností barvivo z cév neprosakuje, u VPMD dochází k prosakování z novotvořených cév. OCT vyšetření - optická koherentní tomografie - detekuje jednotlivé vrstvy sítnice /změny tloušťky a složení/


Léčba:

Suchá forma: podpůrná léčba pomocí doplňků stravy s obsahem luteinu, zeaxantinu, vitamínu A a E, selénu a zinku. Jsou volně prodejné v lékárně. Samozřejmě pravidelní kontroly očním lékařem, změna životosprávy a samovyšetření Amslerovou mřížkou jsou nezbytné. Žádná jiná možnost zatím neexistuje. V pokročilé fázi nemoci pacientovi doporučíme speciální optické pomůcky /lupy, dalekohledové systémy/ Léčba vlhké formy spočívá v aplikaci látek působících proti růstovému faktoru, aplikuje se do sklivce, ev.fotodynamická terapie.


Rady pacientům:

 • pokud je vám více než 50 let, navštěvujte pravidelně svého očního lékaře, při výskytu VPMD v rodině i dříve
 • nekuřte
 • dbejte na životosprávu, zdravé jídlo a pohyb
 • hlídejte si krevní tlak
 • chraňte své oči před nadměrným slunečním zářením, noste sluneční brýle

Amslerova mřížka

 • Testujte se v dobře osvětlené místnosti, ze vzdálenosti 30 cm
 • Nasaďte si čtecí brýle, pokud je nosíte
 • Vyšetřujte každé oko zvlášť
 • Soustřeďte se na nepravidelnosti, zvlnění nebo chybění čtverečků. Pokud zaznamenáte jakékoliv změny, objednejte se k očnímu vyšetření