Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Poskytované služby

Vyšetření praktickým lékařem

Co čeká pacienta, který se rozhodne pro operaci šedého zákalu?

Naše požadavky na ucelené informace o zdravotním stavu pacienta jsou výrazem nejvyšší úcty k pacientovu zdraví a věříme, že i pacient si váží toho, že mu chceme poskytnout bezpečnou péči s nejlepším výsledkem. Vycházíme z četných doporučení v odborné literatuře, z praktických zkušeností a zejména se řídíme vědomím maximální zodpovědnosti za výsledek operace. Vždy máme na paměti, že oko je nejcennější smyslový orgán a jeho možné poškození je nevratné.

Nezbytné je vyšetření celkového zdravotního stavu pacienta praktickým lékařem. Ten zváží, je-li pacient operace schopen, případně jsou-li nutná další opatření (úprava celkové léčby, speciální příprava před operací) a vydá pacientovi zprávu, ve které uvede, zda je či není schopen operace v lokální anestezii. Dále ve zprávě doporučí opatření, která jsou z hlediska celkového stavu vhodné před operací provést. Zpráva o předoperačním vyšetření by neměla být v době operace starší než 14 dní.

Předoperační vyšetření má vycházet z pečlivého zhodnocení anamnézy a klinického stavu spolu s vyhodnocením výsledků základních laboratorních vyšetření. Takový postup umožňuje významně eliminovat možné alergie, krvácivost, zvýšená rizika zánětů a jiné faktory, které by mohly komplikovat průběh v operačním a pooperačním stádiu léčby.


Jak hodnotíme požadovaný rozsah předoperačního vyšetření? 

V popředí je a základem zůstává podrobná anamnéza a fyzikální vyšetření dle běžných zásad. 


V Očním centru AGEL vyžadujeme jako minimální dokumentaci:

  • Potvrzení praktického lékaře o způsobilosti absolvovat operaci v lokální anestezii

Pokud pacient nepřinese alespoň tyto dokumenty, nelze povolit výkon operace! Chráníme tak jeho zrak.