Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

595 633 342 (vč. záznamníku)
595 633 344

Poskytované služby

Interní vyšetření a laboratorní testy

Co čeká pacienta, který se rozhodne pro operaci šedého zákalu?

Naše požadavky na ucelené informace o zdravotním stavu pacienta jsou výrazem nejvyšší úcty k pacientovu zdraví a věříme, že i pacient si váží toho, že mu chceme poskytnout bezpečnou péči s nejlepším výsledkem. Vycházíme z četných doporučení v odborné literatuře, z praktických zkušeností a zejména se řídíme vědomím maximální zodpovědnosti za výsledek operace. Vždy máme na paměti, že oko je nejcennější smyslový orgán a jeho možné poškození je nenávratné.

Nezbytné je vyšetření celkového zdravotního stavu pacienta praktickým lékařem nebo internistou. Ten zváží, je-li pacient operace schopen, případně jsou-li nutná další opatření (úprava celkové léčby, speciální příprava před operací) a vydá pacientovi zprávu, ve které uvede, zda je, či není schopen operace v lokální anestezii. Dále ve zprávě doporučí opatření, která je z hlediska celkového stavu vhodné před operací provést. Zpráva o předoperačním vyšetření by neměla být v době operace starší než 14 dní.

Předoperační interní vyšetření má vycházet z pečlivého zhodnocení anamnézy a klinického stavu spolu s vyhodnocením výsledků základních laboratorních vyšetření. Takový postup umožňuje významně eliminovat možné alergie, krvácivost, zvýšená rizika zánětů a jiné faktory, které by mohly komplikovat průběh v operačním a pooperačním stádiu léčby.


Jak hodnotíme požadovaný rozsah předoperačního vyšetření? 

V popředí je a základem zůstává podrobná anamnéza a fyzikální vyšetření dle běžných internistických zásad. Následuje spektrum laboratorních a pomocných vyšetření podle charakteru operačního výkonu, menší výkony (katarakta, malé výkony na hlavě a krku, operace prsu) vyžadují krevní obraz, moč + sediment, glykemie, urea a kreatinin, EKG (u pacientů starších 50 let).


V našem očním centru vyžadujeme jako minimální dokumentaci:

  • Potvrzení praktického nebo interního lékaře o způsobilosti absolvovat operaci v lokální anestezii
  • Výsledky laboratorních vyšetření krve a moči

Pokud pacient nepřinese alespoň tyto dokumenty, nelze povolit výkon operace ! Chráníme tak jeho zrak.