Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

595 633 342 (vč. záznamníku)
595 633 344

Poskytované služby

Kontrola po operaci

následující den po operaci je nutné přijít na kontrolu k očnímu lékaři (Váš lékař nebo lékař našeho očního centra) a několik týdnů užívat předem předepsané oční kapky, které chrání před infekcí a zánětem. Během několika dnů se zrak pacientů zlepšuje a mohou se vrátit do práce. Oči se budou hojit po dobu jednoho měsíce, teprve poté se zrak stabilizuje, doba léčení je individuální pro každého pacienta. Jakmile se zrak stabilizuje, tak Vám může lékař předepsat doplňkové brýle.


Komplikace po operaci šedého zákalu se objevují zřídka, ale mohou se projevovat v podobě zánětu, změny nitroočního tlaku, infekce, otoku sítnice a její odchlípnutí. Oční lékař pacienta může menší komplikace vyřešit během několika dní, nebo může pacient přijít do našeho centra.

Umělá čočka se může pohybovat nebo nefungovat správně – v tomto případě musí být provedena reoperace, aby se poloha a funkce čočky napravila. K těmto problémům zpravidla dochází díky tomu, že pacient brzy po operaci mne silně oči, nebo provádí činnosti s předklonem.

Někdy po několika letech od operace se může objevit i tzv. sekundární katarakta, při které dochází ke zkalení pouzdra čočky. Tento zákal lze odstranit při jednoduchém zákroku speciálním laserem. Zákrok trvá několik minut a zlepšení zraku nastane okamžitě.

Tyto závažné komplikace jsou u našich pacientů velmi vzácné. Zmíněné nežádoucí účinky lze do značné míry omezit díky vysoce kvalitním vyšetřením, proto vyžadujeme opravdu zdravé pacienty. Zrak je pro člověka příliš cenný na to, abychom jakkoliv zanedbávali přípravu operace i její bezpečný průběh. Velmi nízká míra komplikací po operacích dokazuje, že cesta nejvyšších požadavků na zdravotní způsobilost k operaci je správná a naši pacienti si takového přístupu váží. Konečně, i ocenění Akreditační komise je toho důkazem.