Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

595 633 342 (včetně záznamníku)
595 633 344

Poskytované služby

Naše vstupní vyšetření

Před operací šedého zákalu metodou fakoemulzifikace v jednodenním režimu je nutné provést komplexní oční vyšetření přímo v našem centru, které obsahuje:

  • Posouzení zrakové ostrosti
  • Posouzení předního a zadního segmentu oka
  • Měření nitroočního tlaku
  • Refraktometrie a keratometrie
  • Biometrie s výpočtem výkonu nitrooční čočky
  • Ultrazvuk oka
  • Gonioskopie
  • Měření endotelových buněk

Vstupnímu vyšetření věnujeme velkou pozornost, neboť na něm závisí rozhodnutí, zda operaci provádět a i následné doporučení, jakou čočku zvolit. Pokud jiné okolnosti nevylučují provedení operace, po vyšetření je pacient připraven k úspěšnému provedení zákroku.