Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

+420 595 633 342
+420 595 633 344

Poskytované služby

Naše vstupní vyšetření

Před operací šedého zákalu metodou fakoemulzifikace v jednodenním režimu, je nutné provést komplexní oční vyšetření přímo v našem centru, které obsahuje:

  • Posouzení zrakové ostrosti
  • Posouzení předního a zadního segmentu oka
  • Měření nitroočního tlaku
  • Refraktometrie a keratometrie
  • Biometrie z výpočtem výkonu nitrooční čočky
  • Ultrazvuk oka
  • Gonioskopie
  • Měření endotelových buněk

Vstupnímu vyšetření věnujeme velkou pozornost, neboť na něm závisí rozhodnutí, zda operaci provádět a i následné doporučení, jakou čočku zvolit. Pokud jiné okolnosti nevylučují provedení operace, je po vyšetření pacient připraven k úspěšnému provedení zákroku.