Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

595 633 342 (včetně záznamníku)
595 633 344

Poskytované služby

Digitální navigační systém Verion

 

Naše oční centrum pořídilo jako jedno z mála pracovišť v České republice špičkový

Obrazem řízený navigační systém VERIONTM

(Alcon, USA), který významně zlepšuje kvalitu a přesnost operací šedého zákalu a implantace torických i multifokálních nitroočních čoček.

Špičková technologie nejprve přesně zmapuje oko, změří oční vadu a spočítá nejvhodnější korekci vady za pomocí umělé nitrooční čočky.

Na operačním sále pak promítá VERION navigační linie a značky do operačního mikroskopu přímo na pacientovo oko a chirurg tak umístí implantovanou čočku do oka s naprostou přesností.

 

Systém VERION™ je navržen tak, aby pomohl:

 • Minimalizovat chyby při manuálním přepisu dat

 • Zlepšit klinickou účinnost zvýšenou přesností umístění čočky

 • Optimalizovat pooperační výsledky zejména u torických a multifokálních nitroočních čoček

 • Zajistit konzistenci operačních výsledků

 • Optimalizovat zrakové výsledky

 

Referenční jednotka vytváří digitální obraz  pacientova oka

do nejmenších detailů. Tento "otisk oka" je používán v průběhu celého procesu.

Na základě přesných diagnostických měření dokáže VERION vypočítat ideální korekci dioptrické vady i astigmatismu pomocí nitrooční čočky. 

 

 

verion digital marker

 

Referenční jednotka VERION provádí klíčová diagnostická měření včetně:

 • Dynamická keratometrie (zakřivení rohovky)

 • Pozice a průměr limbu (hranice, kde rohovka přechází do neprůhledné bělimy)

 • Horizontální vzdálenosti od limbu k limbu

 • Pupilometrie (měření průměru zornice)

 • Optické osy oka      

 • Odchylky od optické osy

 

 

operační mikroskop Alcon

 
 

Digitální marker VERION

je připojený k chirurgickému mikroskopu na operačním sále a přímo na pacientovo oko projektuje ideální vedení řezu, umístění otvoru v předním pouzdře čočky, umístění implantované čočky do optické osy i přesnou korekci astigmatismu.

Pomocí referenční jednotky VERION™ muže chirurg rychle a spolehlivě vytvořit operační plán u pacientů s astigmatismem i bez astigmatismu. Volbu optimální nitrooční čočky a její sílu lze vypočítat pomocí četných ověřených vzorců v jednoduchém rozbalovacím formátu.

Náš nový obrazem řízený navigační systém VERION tak výrazně zlepšuje pooperační výsledky u všech implantovaných umělých čoček, zejména pak u multifokálních a torických čoček.